Usługi Elektryczne

 

1. Wykonawstwo instalacji elektrycznych (nowych i modernizacje ) domach i mieszkaniach

 

2. Układy sterowania. Instalacja falowników Yaskawa i Fujdżi

 

3. Pomiary elektryczne: pomiary pętli zwarcia (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej)

 

– pomiary izolacji

– badanie wyłączników różnicowoprądowych

 

5. Pomiary dla zakładów przemysłowych, firm i szpitali.

 

Pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego za pomocą przyrządu SONEL PAT – 806

badanie elektronarzędzi

badanie urządzeń w drugiej klasie izolacji

badanie sprzętu medycznego